PRVI NACIONALNI SIMPOZIJUM O POREMEĆAJIMA ISHRANE I GOJAZNOSTI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Marija ĐurovićRazno

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se 06. aprila 2023.godine održati „Prvi nacionalni simpozijum o poremećajima ishrane i gozjaznosti – mitovi – istine – izazovi – perspektive“ u Beogradu, u  hotelu  Crown Plaza.

Na simpozijumu će biti predstavljena aktuelna saznanja  iz psihijatrije i drugih medicinskih (internističkih) grana.  Predavanja će  održati eminentni predavači iz zemlje i inostranstva. 

Zanemaren domen u psihijatrijskoj kazuistici naveo nas je na potrebu za organizovanjem ovog skupa.

Skup je u procesu akreditacije. 

PRELIMINARNI PROGRAM SKUPA

Registracija učesika  8:30-9:00 

Uvodna reč  9:00-9:20 (Prof dr Srđan Milovanović, Prim dr Marija Đurović)

I DEO Poremećaji  ishrane 9:20-11h

1)Etiologija i klinička slika poremećaja  ishrane (Prim dr Ana Kesić, dečiji psihijatar, Klinika za dečiju neurologiju i psihijatriju, KSC)

2)Neurobiologija poremećaja  ishrane (Prof dr Nikola Vojvodić-neurolog, Klinika na neurologiju KCS)

3)Psihodinamika poremećaja  ishrane-prikaz slučaja (dr Sabina Jahović-dečiji psihijatar, psihoanalitičar)

4) Uticaj psihofarmaka na ishranu (Prof dr Srđan Milovanović, psihijatar, Klinika za psihijatriju, KCS)

5) Maudsley pristup-porodična psihoterapija za adolescentnu anoreksiju nervozu-savremena dostignuća (Dr Mima Simić, psihijatar, UK, Maudsley )

Pauza  11:10-11:40

II DEO Razna pitanja u vezi poremećaja  ishrane  11:40-13:20h

1) Poremećaji ishrane i društvene mreže (Prof dr Olivera Vuković, Institut za mentalno zdravlje)

2) Poremećaji ličnosti i poremećaji  ishrane (Prof dr Darko Marčinko, Odeljenje za psihijatriju, KBC Zagreb, Hr)

3) Brze dijete-primamljive na prvi pogleda ali zašto ipak ne (dr Jagoda Jorga, specijalista higijene)

4) Kontroverze lečenja i prinudno lečenje? Nataša Novaković, pravnik, OSCE

5) Poremećaji ishrane i psihotični poremećaji (Prof dr Nađa Marić-Bojović, IMZ)

Pauza za ručak 13:20-14:20

III DEO Gojaznost 14:20-16:40h

1) Farmakoterapija gojaznosti (Prof dr Radan Stojanović, klinički farmakolog, Institut za farmakologiju i toksikologiju MF UB)

2)Gojaznost kao izazov za psihoanalizu (Prim dr Marija Đurović, KBC „Dr Dragiša Mišović“)

3)Metabolički sy (Doc dr Snežana Lukić, internista-gastroenterolog, KCS)

 4)Pitanje volje i motivacije u lečenju poremećaja ishrane i gojaznosti (Vladimir Borovnica, klinički psiholog, porodični psihoterapeut, KBC „Dr Dragiša Mišović“)

5)Barijatrijska hirurgija-pro et contra (Prof dr Miloš Bjelović, hirurg)

Sponzorisano predavanje PharmaSwiss 16:40-17:00

Pauza za kafu 17:10-17:30

IV DEO Panel  diskusija 17:30-19:00

Roditelji i oboleli od poremećaja  ishrane sa voditeljem programa

Planirano je da se u ovaj deo uključi Udruženje za borbu protiv poremećaja u ishrani, novinarka sa neke TV, a kao gosti pozovu profesori i nastavnici škola i fakulteta, novinari i dr.