Panični poremećaj

Marija ĐurovićAnoreksija, RaznoLeave a Comment

Panični poremećaj se karakteriše iznenadnim, nekontrolisanim, ponavljanim epizodama panike i straha koji vrhunac dostižu u toku nekoliko minuta, stalnom brigom zbog mogućih novih napada, kao i značajnim promenama u ponašanju … Read More

Antipsihotici

Marija ĐurovićRaznoLeave a Comment

Antipsihotici su lekovi koji se prvenstveno koriste za lečenje  shizofrenije, ali su takođe efikasni i u lečenju drugih psihoza i agitiranih stanja. Ovi lekovi primarno deluju na neurotransmisiju (primarno dopaminergičku … Read More