Psihoanalitička psihoterapija

Marija ĐurovićRaznoLeave a Comment

Psihanalitička psihoterapija predsatvlja jednu od dubinskih, tj. rekonstruktivnih psihoterapijskih tehnika koje dovode do preuređenja unutrašnjeg sveta u cilju stvaranja skladnijih odnosa u njemu. Proistekla je iz psihoanalize sa kojom ima … Read More

Adolescencija i adolescentna kriza

Marija ĐurovićRaznoLeave a Comment

Adolescencija je razvojna faza u životu ljudi koja podrazumeva period od dvaneste do dvadeset šeste godine i koju karakterišu duboke biološke, psihološke i sociološke razvojne promene.  Periodu adolescencije prethodi pubertet, … Read More