Biografija

Dr Marija Đurović, rođena je u Beogradu gde je završila studije medicine na Medicinskom fakultetu. Na istom fakultetu završila je i specijalizaciju iz psihijatrije, kao i užu specijalizaciju iz psihoterapije. Svoju profesionalnu karijeru počela je u Bolnici za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ Beograd. Najveći deo vremena tokom specijalizacije i profesionalne karijere provodi na Odseku za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju gde i stiče iskustva u radu sa ljudima koji boluju od različitih psihijatrijskih poremećaja. Od 2009.godine je na mestu šefa Odseka za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju u okviru koga se leče pacijenti koji boluju od poremećaja u ishrani (anoreksija, bulimija, gojaznost) tako da doktorka poseduje veliko kliničko ali i psihoterapijsko iskustvo u radu sa oboleleim od poremećaja ishrane.

Enciklopedija Straha

Sportska Medicina

Trauma – naša priča

Pored zvanja specijaliste psihiatrije, doktorka ima i edukciju iz individualne psihoanalitičke psihoterapije. Aktuelno u edukaciji iz grupne analitičke psihoterapije.
Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu, gde je obogatila svoja stručna znanja. Više puta je bila na studijskim boravcima u Londonu na klinikama za lečenje poremećaja ishrane gde se upoznala sa savremenim metodama lečenja obolelih od poremećaja ishrane. Dr Đurović je autor brojnih stručnih radova sa prezentacijom u zemlji i inostranstvu kao i dve monografije na temu Anoreksija nervoza i Bulimija nervoza. Jedan je od autora Enciklopedije straha profesora Ljubomora Erića.
U svom radu dr Đurović se bavi dijagnostikom i lečenjem adolescenata i mladih odraslih koji se u toku svog života susreću sa raznim psihološkim smetnjama-afektivni poremećaji (depresija), anksiozni poremećaji (panični poremećaj, agorafobija), psihoze i dr., a najveće iskustvo ima u radu sa obolelim od poremećaja ishrane-anoreksije, bulimije i gojaznosti. U tretmanu primenjuje dinamski psihoterapijski pristup, ali i integrativnu psihoterapiju s obzirom da je takav pristup neophodan u tretiranju kompleksnih poremećaja kakvi su poremećaji ishrane. Bavi se i savetodavnim radom u smislu psihoedukacije i psihterapije članova porodice osoba obolelih od poremećaja ishrane kojima je pomoć potrebna kako bi pomogli svom detetu i kako bi se bolje snašli u teškim situacijama koje nastnu kada u porodici imaju obolelog od pomeraćaja ishrane.